Завдання 2 т. 1-5

No CommentsТема 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ управлінського обліку

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Витрати та їх класифікація

Тема 4. Облік витрат за економічними елементами і статтями калькуляції

 

Тестові питання

1) Для цілей управлінського обліку витрати класифікують:

1) за економічним змістом;

2) місцем вкладання;

3) відношенням до обсягу виробництва;

4) принципом: «для різних цілей – різні витрати».

 

 

2) До постійних належать витрати, величина яких:

1) є незмінною для різних видів продукції;

2) залишається постійною на одиницю продукції;

3) зростає зі збільшенням обсягу виробництва;

4) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної виробничої потужності підприємства;

5) залежить від зміни норм.

 

3) До яких з перерахованих класифікаційних ознак не належать адміністративні й збутові витрати:

1) постійні;

2) витрати періоду;

3) релевантні;

4) накладні?

 

4) При збільшенні обсягу діяльності:

1) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються;

2) загальна сума змінних витрат збільшується;

3) загальна сума змінних витрат залишається незмінною;

4) змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними.

 

5) З наведеного переліку статтями витрат є:

1) матеріальні витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на оплату праці;

4) втрати від браку.

 

6) Які витрати підприємства не зміняться, якщо діяльність одного з виробничих підрозділів тимчасово припинена:

1) прямі витрати на оплату праці;

2) прямі матеріали;

3) прямі накладні витрати;

4) непрямі накладні витрати?

 

7) Змінними називають витрати, які:

1) пов’язані з постійним асортиментом продукції;

2) зростають зі зростанням обсягу діяльності;

3) не змінюються в межах релевантного діапазону обсягу діяльності;

4) повторюються у кожному звітному періоді.

 

8) При перетині межі релевантності загальна сума постійних витрат:

1) збільшується;

2) зменшується;

3) не змінюється;

4) змінюється залежно від виду діяльності.

 

9) Для виготовлення 100 одиниць продукції було використано 1100 грн. витрат. У наступному періоді передбачається зростання обсягу виробництва на 20%, при цьому витрати досягнуть рівня 1310 грн. Якими будуть дані витрати:

1) пропорційними;

2) постійними;

3) дегресивними;

4) прогресивними.

 

10) Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми змінних витрат:

1) у = bx;

2) y = a + bx;

3) y = a + bx + cx2;

4) немає правильної відповіді?

 

 

Практичні завдання

 

Завдання 3-4.1

Підприємство «Альянс» у звітному році мало такий склад витрат:

плата за страхування виробничого обладнання;

вартість сталевих листів, які використовуються для виготовлення корпуса автомобіля;

заробітна плата служби охорони підприємства;

заробітна плата працівників, які збирають автомобілі у виробничому цеху;

вартість гуми, яка використовується для виготовлення шин;

амортизація будівлі фабрики;

вартість електроенергії для роботи виробничого обладнання;

оплата вихідних та відпускних днів працівникам виробництва;

заробітна плата операторів вантажопідйомних механізмів для завантаження і розвантаження сировини;

оплата праці службовців та спеціалістів;

комісійні реалізаторам продукції;

витрати на контроль якості;

технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть прямими, а які непрямими і пояснити свої рішення.

 

Завдання 3-4.2

Загальні витрати підприємства на виробництво 10 000 шт. продукції становили 100 000 грн. (зокрема, змінні – 60 000 грн.). Чому дорівнюватимуть загальні витрати на виробництво 13 000 шт. продукції?

 

Завдання 3-4.3

Є така інформація про витрати на виробництво продукції «ВВВ»:

Кількісь одиниць продукції

Разом витрат

Загальні постійні витрати

Разом змінних витрат

На одиницю

Маржинальні витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

20

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

8

15

 

Необхідно визначити відсутні дані, заповнити таблицю та прокоментувати розрахунки

 

Завдання 3-4.4

Підприємство «Астана» виготовляє один вид продукції. Існує наступна звітна інформація:

Місяць

Кількість продукції, шт.

Сума витрат, грн.

січень

256

3340

лютий

258

3560

березень

324

4200

квітень

145

2124

травень

342

4324

червень

298

3970

На підставі наведених даних необхідно визначити:

1) рівень змінних і постійних витрат методом найвищої – найнижчої точки;

2) суму очікуваних витрат на виробництво 420 шт. продукції у наступному місяці.

 

 

Тема 5. Методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні завдання

   

Завдання 5.1

На підставі наведених нижче даних необхідно скласти:

1. Розрахунок собівартості готової продукції.

2. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

3. Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід).

 

Виписка з Головної книги кондитерської фабрики станом на 31 грудня 2015р.

Показник

Сума, грн.

Витрати на збут

290 000

Запаси сировини на 1 січня 2015р.

190 000

Запаси сировини на 31 грудня 2015р.

130 000

Витрати на комунальні послуги для виробничих підрозділів

70 000

Прямі витрати на оплату праці

320 000

Амортизація виробничих основних засобів

330 000

Закупівля сировини

1 550 000

Дохід від реалізації

5 200 000

Страхування виробничих основних засобів

100 000

Непрямі матеріали

30 000

Адміністративні витрати

550 000

Непряма зарплата працівників

610 000

Витрати на утримання виробничого обладнання

180 000

Незавершене виробництво на 1 січня 2015р.

380 000

Незавершене виробництво на 31 грудня 2015р.

220 000

Запаси готової продукції на 1 січня 2015р.

540 000

Запаси готової продукції на 31 грудня 2015р

440 000

 

Завдання 5.2

 

Підприємство «Бограч» має три виробничих підрозділи різного напряму діяльності, які використовують позамовний метод обліку витрат на виробництво.

Планові показники витрат діяльності цих підрозділів наведено у таблиці:

 

Показник

Підрозділ

№ 1

№ 2

№ 3

Витрати праці, люд.-год.

70 000

20 000

50 000

Витрати машинного часу роботи обладнання, маш.-год.

280 000

200 000

170 000

Прямі витрати на матеріали, грн

45 000

65 000

81 000

Виробничі накладні витрат, грн

300 000

360 000

500 00

База розподілу виробничих накладних витрат    

маш.-год.       

вартість матеріалів   

люд.-год.

 

Необхідно визначити:

1) ставки розподілу накладних витрат для кожного підрозділу на плановий період;

2) суму накладних витрат, віднесених на витрати виробництва у звітному періоді по підрозділу № 1, якщо у ньому виконувалися три замовлення з такими витратами машинного часу: замовлення № 1010 – 8000, № 2020 – 6000 і № 3030 – 5000 маш.-год.;

3) суму нерозподілених або зайво розподілених накладних витрат за підрозділом № 1, якщо їх фактична сума склала 280 000 грн.

 

 

Завдання 5.3

 

У виробничому цеху №1 загальновиробничі витрати розподіляються з використанням ставки 6 грн. за годину прямої праці. У виробничому цеху №2 загальновиробничі накладні витрати розподіляються з використанням ставки 8 грн. на машино-годину. Пряма зарплата в середньому дорівнює 10 грн. за годину в кожному цеху.

У представленій таблиці треба заповнити невідомі показники:

№ з/п

Показник

Замовлення №845

Замовлення №846

Замовлення №847

1

Виручка від реалізації, грн.

4375

5600

1150

2

Ціна за одиницю продукції, грн.

?

14

5

3

Матеріальні витрати, грн.

?

488

207

4

Прямі витрати на оплату праці, цех №1

700

2000

230

5

Машино-години, цех №1

35

50

12

6

Прямі витрати на оплату праці, цех №2

100

?

0

7

Машино-години, цех №2

50

?

?

8

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №1

?

1200

138

9

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №2

400

160

0

10

Фактичні загальновиробничі витрати

3073

?

575

11

Кількість одиниць продукції, шт.

350

400

?

12

Собівартість одиниці продукції

?

9,87

?

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 + 2 =