ЗАВДАННЯ

No CommentsДослід № 1. Реакції обміну в розчинах

У три пробірки налийте по 2–3 мл розчину барій хлориду і додайте по 1–2 мл: у першу пробіркурозчин нітратної кислоти, у другу — розчин натрій сульфату, у третюрозчин натрій карбонату. Зазначте, у яких пробірках відбулася хімічна реакція.

Складіть рівняння реакцій у молекулярній і йонній фо-рмах. Поясніть, чому не всі реакції відбуваються.

Дослід № 2. Здійснення перетворень

Проведи реакції, за допомоги яких можна здійснити такі перетворення:

купрум (ІІ) оксид → купрум (ІІ) хлорид → купрум (ІІ) гідроксид → купрум (ІІ) оксид.

Напиши рівняння пророблених реакцій.

Дослід № 3. Отримання нових сполук

Використовуючи розчини, що є у вашому розпорядженні, отримайте купрум(ІІ) гідроксид.

Стисло опишіть свої дії (хід роботи), спостереження, складіть рівняння даної реакції в молекулярній і йонній формах.

Додаткове завдання

У трьох пронумерованих пробірках без етикеток містяться речовини: натрій хлорид, натрій гідроксид, сульфатна кислота. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 66 = 75